Derneğimiz Hakkında

Kimyasal ya da biyolojik açıdan zararlı olan etkenlerin kontrolü, etkisizleştirilmesi ya da bertarafı amacıyla kullanılan her türlü kimyasal madde ya da mikroorganizmaya biyosit ismi verilmektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) biyositleri; “Doğal ve üretilmiş ürünlere ya da hayvanlar da dahil olmak üzere canlı yaşama zarar veren organizmaların kontrolü için kullanılan; koruyucular, insektisitler, dezenfektanlar ve pestisitler de dahil olmak üzere kullanılan muhtelif zehirli maddeler” olarak tanımlayarak üretimlerinde ve kullanımlarında ortaya çıkabilecek tehlikelere de vurgu yapmıştır.

Günümüzde sanayinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, yaşam tarzlarının değişmesi, şehirleşme, atıkların çoğalması, nüfus artışı gibi birçok faktöre bağlı olarak sağlığı tehdit eden tehlikelerde de artış ve çeşitlilik oluşmuştur. Yeni ortaya çıkan her türlü riske karşı savunmasız kalmamak için koruyucu sistemlerin de güçlü ve aktif olması gerekmektedir. Bunun yapabilmenin ise ilk kuralı bilgi ve eğitimdir.

Detay

Merak Ettikleriniz

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.