Derneğimiz Hakkında

Derneğimiz Hakkında

Kimyasal ya da biyolojik açıdan zararlı olan etkenlerin kontrolü, etkisizleştirilmesi ya da bertarafı amacıyla kullanılan her türlü kimyasal madde ya da mikroorganizmaya biyosit ismi verilmektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) biyositleri; “Doğal ve üretilmiş ürünlere ya da hayvanlar da dahil olmak üzere canlı yaşama zarar veren organizmaların kontrolü için kullanılan; koruyucular, insektisitler, dezenfektanlar ve pestisitler de dahil olmak üzere kullanılan muhtelif zehirli maddeler” olarak tanımlayarak üretimlerinde ve kullanımlarında ortaya çıkabilecek tehlikelere de vurgu yapmıştır.

Günümüzde sanayinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, yaşam tarzlarının değişmesi, şehirleşme, atıkların çoğalması, nüfus artışı gibi birçok faktöre bağlı olarak sağlığı tehdit eden tehlikelerde de artış ve çeşitlilik oluşmuştur. Yeni ortaya çıkan her türlü riske karşı savunmasız kalmamak için koruyucu sistemlerin de güçlü ve aktif olması gerekmektedir. Bunun yapabilmenin ise ilk kuralı bilgi ve eğitimdir.

Ülkemizde de modern tarıma geçiş, sağlık hizmetlerinde ilerleme ve yaygınlaşma, farklı endüstriyel sektörlerin ortaya çıkması gibi durumlara bağlı olarak biyosit çeşitliliğinde de artış olmuştur. Bu bağlamda; konuyla ilişkili bilimsel gelişmeleri izleme, değerlendirme, hayata geçirme, toplumu doğru ve bilimsel olarak bilgilendirme, konuyla ilgili bilimsel çalışma yapma, gerek toplumu, gerekse alanın profesyonellerini eğitme, analiz altyapısı oluşturma gibi birçok gereksinim doğmuştur.

Akademik kadrosuyla, kuruluş amacıyla, eylemleri, hedefleri ve alanında “ilk” olma özelliği ile Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği 2015 yılında kurulmuştur.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.