İlkelerimiz

İlkelerimiz

- Üylerin, çalışanların ve hizmet götürülen toplumdaki herkesin eşit haklara sahip olması,
- Etnik köken, inanç, cinsiyet gibi unsurlara sayglı olmanın temel unsurumuz olması,
- Azınlıkların, dezavantajlı grupların desteklenmesinin önemli olması,
- İnsan ve toplum için üretmenin herşeyden önde gelmesi.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.