Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde 19-22 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi’ni başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile kongrenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Yurtiçinden ve yurtdışından 105 konuşmacı ve 1150 katılımcısı ile ülkemizde biyosidal alanında en kapsamlı katılım ile gerçekleşen kongrenin biyosidal ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve uygulama anlamında kamu ve özel sektör olmak üzere herkes adına amacına ulaşmış olduğunu görmenin gururunu yaşıyoruz.

Kongre boyunca bir arada oluşumuza fırsat sağlayan biyosidal ürünlerle ilişkili olan tüm paydaşların katkıları ile son yıllarda önemli gelişmeler sağlandı. Sağlık alanındaki pek çok hususta olduğu gibi biyosidal ürünler konusunda da Türkiye; Avrupa Birliği’nden geri kalmadı. Aksine, biyosidal ürünler konusunda ülkemiz Avrupa Birliği’ne göre daha hızlı hareket etmekte ve daha ileri gitmektedir.

Biyosidal ürünler, temelde insanı ve çevreyi zararlıların olumsuz etkilerinden koruma amacıyla kullanılmaktadır. Ancak dezenfektanlar, insektisitler, sinek kovucular, antifouling boyalar gibi 23 farklı ürün grubunu içeren bu kavram, içerdiği kimyasallar nedeniyle beraberinde zararları da getirmektedir. Bu durumda bu alanın bilimsel destek ile son derece titiz izlenmesi gerekmektedir.

Biyosidal ürünlerin pek çoğunun içeriğinde insan, hayvan ya da çevre için zararlı özellikler gösteren çeşitli maddeler kullanılmaktadır ki biyosidal ürünler bu maddeler sayesinde etkinlik göstermektedirler. Bu açıdan baktığımızda şu veya bu şekilde hepimizin hayatında yer alan ve yer almaya devam edecek olan biyosidal ürünler, üretimlerinden kullanımları ve bertaraflarına kadar uzanan süreç boyunca dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Tam da bu özelliklerinden dolayı hem Avrupa Birliği’ndeki hem de ülkemizdeki genel eğilim, haşerelerden korunmaya çalışırken insanlara, hayvanlara ya da çevreye zarar vermeyen ya da zararı en az olan biyosidal ürünlerin kullanılması yönündedir.

Bunun yanı sıra, üretim yerlerinin denetlenmesi, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, üretim yerleri için asgari standartların belirlenmesi ve 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Regülasyonu’na uyum çalışmaları devam etmektedir.

Avrupa Birliğinde devam eden değerlendirme çalışmalarının tamamlanması, Türkiye’de biyosidal ürünlerin üretim standartlarının belirlenmesi, piyasa gözetimi ve denetiminin artırılması, inceleme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi ve verilerin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve gönderilmesi gibi bir takım hedeflerin de gerçekleşmesi ile gelecekte biyosidal ürünler konusunda da Türkiye bölgedeki lider ülke olmaya devam edecektir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 1400 ürüne biyosidal ürün ruhsatnamesi düzenlenmiş, geçiş tedbirleri uygulanarak yaklaşık 1100 ürünün kullanımına da izin verilmiştir. Hâlihazırda yaklaşık 2500 biyosidal ürün Türkiye piyasasında bulunmakta ve kullanılmaktadır. Türkiye’de izinli ürünler listesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı web sitesinde kamuoyunun erişimine açıktır.

Bu kapsamda, biyosidal ürünlere ilişkin çalışmaları daha geniş kesimlerle paylaşmak ve bilimsel zemine oturtmak amacıyla ulusal ve uluslararası katılımcıların desteği ile bu kongrede hem diğer ülke deneyimlerini öğrenme, hem de ülkemiz uygulamalarını tartışma imkânı bulduk.

Avrupa Kimyasallar Ajansı başta olmak üzere Almanya Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, Uluslararası Sabun, Deterjan ve Bakım Ürünleri Derneği gibi Avrupa Birliği’nin yetkili kuruluşlarından konuşmacılar ile ülkemizin biyosidal ürünler konusunda tek yetkili kurumu olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve yurt içinden çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, yurt içi ve yurt dışından çeşitli biyosidal ürün üreticisi firmalardan konuşmacıları dinledik. Kongreye İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile özel sektör temsilcileri tarafından destek verildi. Kongre boyunca paralel iki salonda 19 oturum, 6 konferans, 2 workshop gerçekleştirildi.

Kongre süresince ayrıca 200 kişiye “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” ve 400 kişiye “Biyosidal Ürün Piyasa Gözetim ve Denetimi Eğitimi” verildi.

Kongre süresince biyosidal ürünler konusunda ülkemizde uygulanan mevzuatı, bu mevzuatın nasıl ileriye götürülebileceğini, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ile çevre ve halk sağlığının korunması adına ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini tartıştık.

Bu tartışmalar neticesinde ana hatları ile:

1- Biyosidal ürünlerin üretiminden kullanımına ve bertarafına kadar geçen bütün aşamalarının çok titizlikle değerlendirilmesi, insan ve hayvan sağlığı üzerine etkileri ile çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi ve katı bir denetimle bu risklerin minimize edilmesi,

2- Biyosidal ürün üretim yerleri ile alakalı problemlerin giderilmesi ve oluşturulacak mevzuat ile biyosidal ürün üretim kalitesinin yükseltilmesi ve Türkiye piyasasında daha kaliteli ve daha güvenli biyosidal ürünlerin satılmasına yönelik Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan çalışmaların desteklenmesi,

3- Belediyeler ve hastaneler gibi büyük miktarda biyosidal ürün alımları yapan kamu kurumlarının bu alımlarda karşılaştıkları zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususların ilgili kurumlarca çözüme kavuşturulması,

4- Tarım çalışanları ve sağlık personelinin pestisitlerin sağlık üzerine olası etkileri ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi,

5- Ülkemiz için değerli bir maden olan bor’un biyosidal ürünlerde kullanımının desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu vesile ile başta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olmak üzere Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi’nin hazırlanmasında emeği geçen herkese, Bilim Kurulu üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ
KONGRE DÜZENLEME KURULU

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.