Osmaniye İli Çadırkentte Yaşayanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Osmaniye İli Çadırkentte Yaşayanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

2017

Bu çalışma Doğu Akdeniz Kalkınma Ajnası (DOĞAKA) tarafından desteklenerek Osmaniye Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi ile ortaklaşa yapılmıştır.

Çalışmada sorulan sorulara verilen cevapları SPSS 19.0 programına aktarıldı ve istatistiksel olarak analizleri yapıldı. Bu analizler neticesinde elde ettiğimiz sonuçları ve bu sonuçlara yönelik olarak önerilerimizi aşağıda özetledik.

Buna göre;

- Çalışmamızdaki evli çiftlerin büyük çoğunluğu aktif olarak üreme çağında bulunan yetişkin kişilerden oluşmaktaydı.

- Çalışmaya katılanlar içerisinde eğitim düzeyi açısından en yoğun grup okuma yazma bilmeyen kişilerden oluşmaktaydı. Kadınların % 29.1'i, erkeklerin ise % 26.3'ü okur yazar değildi.

- Katılımcıların evlenme yaşlarını incelediğimizde kadınlar erkeklere göre daha erken yaşta evlenmekteydiler. Kadınlar erkeklere göre ortalama 5.3 yıl daha erken evlenmekteydiler. Erken yaşta evliliklerde en göze çarpan özellik kadınlar arasındaydı buna göre kadınların %21.9'u 18 yaş altında iken evlenmekteydiler.

- Kadınların ortalama gebelik sayıları 4.2 iken en fazla gebelik yaşayan kadın 16 kez gebelik yaşamıştı. Gebelik sayısının ortalamasının bu denli yüksek olması hem anne hem de çocuk sağlığı açısından ciddi tehlikeler yaratmaktadır.

- Canlı doğum sayısı ortalaması 3.8 olarak bulundu. Gebelik sayısı ortalamasına göre düşük olan bu canlı doğum sayısı bize gebeliklerin tamamının sağlıklı bir şekilde sonlandırılamadığını göstermektedir.

- Kadınların % 27.7'si en az bir defa düşük yapmış ve kadınların % 7.0'ı da en az bir defa ölü doğum yapmıştı.

- Kadınların hiç biri daha önce kürtaj yaptırmamıştı.

- Katılımcıların herhangi bir aile planlaması yöntemini bilme oranını incelediğimizde hem kadınların hem de erkeklerin en fazla bildikleri yöntem modern olmayan yöntemler içerisinde yer alan geri çekme yöntemiydi. İkinci sıklıkta en çok bilinen yöntem ise modern yöntemler içerisinde yer alan doğum kontrol haplarıydı. Katılımcılar etkin bir aile planlaması yöntemi zannettikleri geri çekme yöntemini kullanmaktaydılar.

- Kadınlar aile planlaması yöntemleri hakkında bilgiyi en fazla sayıda sağlık personelinden aldıklarını ifade etmişlerdir.

- Erkekler aile planlaması yöntemleri hakkında bilgiyi en fazla sayıda çevre(arkadaş, akraba) bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir.

- Çiftlerin % 55.8'i herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmadığını ifade etmiştir. Yöntem kullanma oranları katılımcıların çok düşüktü. Sonuç olarak çiftlerin yöntem kullanma oranı az ve aile planlaması yöntemleri içerisinde modern yöntem kullananların oranı çok daha az bulundu.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.