Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli ve Yerleşik Nüfustaki Riskli Gebelere Evde Sağlık Hizmeti Sunulması

Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli ve Yerleşik Nüfustaki Riskli Gebelere Evde Sağlık Hizmeti Sunulması

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Doç. Dr. Ersin NAZLICAN, Doç. Dr. Toker ERGÜDER, Dr. Mehmet Yaşar ŞİMŞEK, Dr. Mahmut AKTAŞ, Dr. Pavel URSU

Bu proje; Dünya Sağlık Örgütünün desteği ile Çukurova Üniversitesi, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü ve İnsani Sınırları Koruma Derneği ile ortaklaşa yapılmıştır.

Bu proje Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yüksek riskli gebeliğe sahip 40 Suriyeli misafir gebe ve 40 yerleşik Türk gebe üzerinde yapılarak Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışmamızda uygulanan anket formu ve laboratuvar sonuçları istatistik programında analiz edildi ve bulgular tablo ve grafiklerle özetlendi.

Elde ettiğimiz bulgulara göre sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.

—- Çalışmaya katılan gebe kadınların yaş ortalaması 28.1 idi. Dört gebemiz 18 yaşından küçüktü.

- Katılımcıların büyük çoğunluğu ilkokul ve daha düşük bir eğitim düzeyine sahiptiler.  

- Kadınların evlenme yaş ortalaması 19.3 idi ve 6’sı 18 yaş altında evlilik yapmıştı.

- Katılımcıların %46.3’ü akraba evliliği yapmıştı ve bunların çoğu yakın akraba evliliği idi.

- Kadınların gebelik ortalaması 5.1 olup, % 60.0’ı 4 ve daha fazla sayıda gebelik geçirmişti. — Kadınların şu ana kadar yaptıkları canlı doğum ortalaması 3.2 idi.

- Kadınların %10.0’ı daha önce ölü doğum yapmıştı.

- Kadınların %41.2’si en az bir düşük yapmıştı.

- Kadınların %30.0’ı daha önce en az bir kürtaj yaptırmıştı.

- Kadınların %10.0’ı bir önceki doğumlarını evde yapmışlardı.

- —Kadınların %6.2’sinde herhangi bir kronik hastalık mevcut idi.

- —Kadınların %13.8’nde hipertansiyon şikâyeti olduğunu belirtmişlerdi.

- —Kadınların %45.0’nın tetanoz aşısı olmadıklarını belirtmişlerdi.

- Gebelerin hepsi yüksek risk grubunda idi. Riskler açısından gebeleri sınıflandırdığımızda en büyük riskin hem yerleşik Türk vatandaşı olan gebelerimizde hem de Suriyeli misafirlerimizde sık doğum aralığı, sık gebelik olduğu görüldü. Ayrıca gebelerin birçoğunda ek bir risk faktörü de bu duruma eşlik etmekteydi.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.