Adana İli Sarıçam Bölgesindeki Çadırkentte Yaşayanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Adana İli Sarıçam Bölgesindeki Çadırkentte Yaşayanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

Adana 2015

Bu çalışmada amacımız; Sarıçamdaki çadırkentte yaşayan üreme çağında bulunan kadın ve erkeklerin üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini, tutum ve davranışlarını değerlendirmek, üreme sağlığı konusunda farkındalık yaratmaktır.

Tanımlayıcı nitelikte planladığımız bu çalışma Mayıs-Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Sarıçam bölgesinde kurulmuş olan çadırkentte toplam 11.134 kişi yaşamaktadır. Bu kişilerin 5486'sı kadın, 5648'i erkektir. Araştırma evrenini birbiriyle evli olarak yaşayan toplam 4204 kişi oluşturmuştur. Çalışmamızda planladığımız 4204 kişinin tamamına ulaşarak çalışmamızı tamamladık.

Bu çalışma için Çadırkentin bağlı bulunduğu Sarıçam Kaymakamlığından gerekli resmi izinler alınmıştır. Bu çalışma Çukurova Kalkınma ajansı tarafından doğrudan faaliyet desteği çerçevesinde desteklenmiştir.

Sonuç olarak;

Katılımcıların büyük çoğunluğu yaş itibariyle aktif olarak üreme çağında olan kişilerden oluşmaktaydı.
Katılımcıların çoğunluğu ortaokul mezunu idi. Hiç okula gitmeyenlerin oranı ise % 9.9 idi.
Meslek olarak kadınların çoğunluğu ev hanımı, erkekler ise işçi olduklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların evlenme yaşlarını incelediğimizde kadınlar erkeklere göre daha erken yaşta evlenmekteydiler.
Katılımcıların ortalama çocuk sayısı 4 idi. Katılımcıların % 10.9’unun hiç çocuğu yoktu. Katılımcıların % 4.6’sının 11 ve daha fazla sayıda çocukları vardı.
Kadınların ortalama gebelik sayıları 5±3.4 iken en fazla gebelik yaşayan kadın 23 kez gebelik yaşamıştı.  
Gebelik sayısı ortalaması 5±3.4 iken buna karşılık yapılan canlı doğum sayısı ortalaması 3.8±2.7 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bize gebeliklerin sağlıklı bir şekilde sonlandırılamadığı düşük ve ölü doğumlar ile karşımıza çıkmaktadır.
Kadınların % 28.9’u en az bir defa düşük yapmıştı ve kadınların % 13.6’sı da en az bir defa ölü doğum yapmıştı.
Kadınların % 93.8’i hiç kürtaj yaptırmamıştı
Kadınların % 15.1’i 18 yaş altında sağlıklı bir şekilde gebe kalınabileceğini ifade etmişlerdir.
Kadınlar kaç yaşından sonra gebe kalmamalıdır sorusuna kadınlar dağınık cevaplar vermişlerdir, en çok söylenen cevap ise kadının 36-40 yaş aralığından sonra gebe kalmaması gerektiği olmuştur.
Katılımcıların % 53.5’i çocuk sayısının yeterli olduğu daha fazla çocuk istemediklerini söylemelerine rağmen sadece katılımcıların % 28.9’u etkin bir aile planlaması yöntemi kullanmaktaydı.
Katılımcıların herhangi bir aile planlaması yöntemini bilme oranı % 89.7 idi ve bu yöntemlerden de en fazla oranda bildikleri doğum kontrol hapı idi.   
Aile planlaması yöntemlerini kim kullanmalıdır sorusuna katılımcıların % 64.2’si eşlerin birlikte kullanması gerektiğini söylemişlerdir.
İlerde hangi aile planlaması yöntemini kullanmak istersiniz sorusuna da yine katılımcıların bilgi eksikliğinin olduğunu düşündüren yanıtlar vermişlerdir.

Bütün bu bulguların ışığında sonuç olarak Çadırkentte yaşayanlara;

Üreme Sağlığı hizmetlerini Temel Sağlık Hizmetleri içerisinde etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak,
Sağlık kuruluşları tarafından Üreme Sağlığı hizmetleri konusunda farkındalığı arttıracak danışmanlık hizmetlerinin verilmesini temin etmek,
Üreme Sağlığı konusunda bilinçli davranmaları için sağlık okur yazarlık düzeyini arttırmaya yönelik eğitimlerin planlanması gerekmektedir.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.